Omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond: een leesplan voor Pasen (HTB)

Dag 1 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking
''Hosanna!'' was het woord dat aan het begin stond van de zeven meest heftige dagen die er ooit zijn geweest. Nooit zou er een week of een woord zijn dat zo'n enorme impact zou hebben op de geschiedenis.Het was de week van het Pascha in Jeruzalem en zo'n 2,5 miljoen mensen hadden zich verzameld in de straten van deze oude stad. Alle volwassen Joodse mannen waren verplicht om drie keer per jaar naar Jeruzalem te komen, zo ook tijdens de week van het Pascha. Wat een week voor de Koning om Zich te openbaren!Toen Jezus door de volle straten reed, wierp de mensenmassa voor Hem mantels op de weg. Dit was heel toepasselijk, want zo deed het volk ook als ze een koning welkom heetten die een strijd had gewonnen.De uitbundige massa sneed takken van de bomen en wierpen ze voor de Koning Die op een ezel reed. Ze wuifden de takken hoog boven hun hoofden terwijl ze het uitriepen: ''Gezegend is Hij die komt in de naam van de Here! Prijs Hem tot in de hoogste hemelen!''Deze mensen aanbaden Hem! Ze erkenden: ''Alles wat wij hebben is van U, Jezus!''Aanbid jij ook?Als Jezus ons leven binnenkomt, ons Jeruzalem, moeten we reageren met volledige overgave en oprechte lofprijzing. We moeten ons overgeven aan aanbidding op zo'n wijze dat het er toe leidt dat we ons comfort en onze tradities opofferen.Heeft de aanwezigheid van Jezus Christus in jouw leven een oprechte verandering teweeggebracht? Heb je op Zijn triomferende optocht gereageerd met een roekeloze overgave aan volledige aanbidding?Wanneer we geconfronteerd worden met het Koningschap van Jezus Christus, zijn er velen van ons die weigeren om hun wijze van aanbidding te veranderen. Een oprechte ervaring met de Zoon van God moet ertoe leiden dat wij een manier van aanbidding krijgen die verder gaat ... veel verder gaat ... dan de normale gang van zaken met betrekking tot aanbidding.Nu we onze harten aan het voorbereiden zijn op Zijn dood en opstanding, moeten we eerst samensmelten met de stemmen uit het verleden en oprecht en gepassioneerd uitroepen: ''Hosanna in de hoogste!''Auteursrecht 2013 door Carol McLoad, alle rechten voorbehouden. Carol McLoad is de oprichtster van Just Joy Ministries, met als missie om vrouwen te inspireren tot een diepere omgang met de Bijbel, en om te groeien in hun persoonlijke relatie met de Heer. Meer informatie is beschikbaar op www.JustJoyMinistries.com.