Kryptoniet doden met John Bevere

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking


Misschien vond je het wel verrassend dat ik op de eerste dag van deze overdenking de bedoeling had jou te frustreren . . . Ik zal je zeggen waarom ik dat deed.


Er is een diepe kloof tussen de dingen die gebeurden in de kerk uit het Nieuwe Testament en wat er gebeurt in de kerken van vandaag. Het zou gemakkelijk zijn de schuld van deze kloof te leggen bij de versnippering, goddeloze leiders, de cultuur, enzovoorts. Maar laten we deze mogelijkheid benutten om ons eigen leven eens te onderzoeken. 


Het is waar dat de christenen uit de eerste eeuw de supermensen van hun tijd waren. De toenmalige wereld bewonderde hen. Hier zijn slechts enkele van hun daden die we vinden in de Schrift:


Niemand in hun gemeenten had iets tekort — niemand had lichamelijke noden op wat voor gebied dan ook en niemand had hulp nodig van de overheid (Handelingen 4:33-35). Hele steden bekeerden zich massaal tot Jezus en het evangelie verspreidde zich in hele regio's in enkele jaren tijd (Handelingen 9:32-35 en 19:10). 


Gods kracht werkte zó hard door hen heen dat ze de mensen moesten overtuigen dat zijzelf geen goden waren (Handelingen 10:25-26 en 14:8-18) — denk hier maar eens eventjes over na. Zij hadden zulke krachtige aanbiddingsmomenten dat de aarde ervan beefde (Handelingen 4:31). Al deze dingen zorgden ervoor dat ze de reputatie hadden mensen te zijn die de wereld op zijn kop hebben gezet (Handelingen 17:6). 


Het moet voor ons een uitdaging zijn dat God in zijn Woord duidelijk maakt dat de christenen van de laatste dagen zelfs meer zullen doen dan deze eerste gelovigen. We mogen terecht de vraag stellen waarom we niets zien van deze grotere dingen die God beloofd heeft?


Superman had zijn kryptoniet, en ik geloof dat ook de kerk — de hele groep van individuen die beweren Christus te volgen — ook zijn kryptoniet heeft. 


Kryptoniet was een substantie afkomstig van de thuisplaneet van Superman. Als hij er té dicht bij zou komen, zou hij al zijn superkrachten verliezen en zwak worden — zelfs zwakker dan een normaal persoon. Kijk eens naar de kerk van vandaag — de percentages van echtscheiding, pornografie en seksuele immoraliteit zijn net zo hoog en zelfs hoger dan in de wereld — het is duidelijk dat er kryptoniet is onder ons. 


De situatie in de kerk van vandaag, die zo duidelijk in strijd is met Gods intenties en doelstellingen voor onze levens als christenen zou jou moeten frustreren. 


Tijdens deze overdenking willen we leren wat dit kryptoniet is en hoe we er los van kunnen komen. Maar eerst moeten we weten en geloven wat onze mogelijkheden zijn. Je kunt immers niet gemotiveerd zijn om mogelijkheden aan te boren waar je helemaal geen besef van hebt. 


Wat ga jij doen nu je weet welke mogelijkheden je hebt?