God aanbidden

Dag 4 van 6 • Lezing van vandaag

Overdenking

Aanbidden met je hele wezen

Als we het hebben over wat de Geest in ons losmaakt, hebben we het in zekere zin over gevoelens. Ik geef toe dat dat gevaarlijk is. Gevoelens kunnen mensen tot vreemde dingen aanzetten.


Overdreven gewetensvolle mensen, gedreven door schuldgevoel, proberen soms om een dwaze of verkeerde daad te compenseren. Ze kunnen dan iets doen waarvan zij denken dat het de wil van God is. Iemand kan zich inbeelden dat hij reageert op de Geest. Maar eigenlijk is het alleen een menselijke poging om een fout uit het verleden recht te zetten. De prikkeling van de Geest leidt, als je deze gehoorzaamt, altijd tot een gevoel van immense vrede.


Het is gemakkelijk om te denken dat we alleen gestimuleerd worden door helder of diepzinnig denken. Maar God wil niet alleen met ons communiceren op een intellectueel niveau. God wil communiceren met ons hele wezen—met onze emoties en gevoelens, en ook met onze geest.


Echte aanbidding vindt plaats als we niet bang zijn om onze gevoelens te uiten. Aanbidding zou ons naar het punt moeten leiden waar we eerlijk kunnen zijn. We hoeven nooit te onderdrukken wat we voelen, als we bij Jezus zijn. Hij zal ons nooit berispen voor onze eerlijkheid. Het betekent niet dat we gelijk hebben. Maar als we eerlijk zijn, kan Hij ons helpen. Hij zal ons laten zien waar we fout zitten. Hij helpt ons om de waarheid onder ogen te zien.