God aanbidden

Dag 1 van 6 • Lezing van vandaag

Overdenking

Aanbidding als leefstijl

Toen ik als hoboïst in een symfonieorkest speelde, ontdekte ik iets. Als een dirigent met een nieuw muziekstuk komt, wil hij dat iedere muzikant dit gedurende de week thuis oefent. Ik moest de bladmuziek dus mee naar huis nemen. Hoe goed het orkest het deed op de volgende repetitie hing af van hoe goed iedereen zijn partij had gestudeerd.


Zo is het ook met aanbidding. Als we hypocriet zijn, als onze geloofsbelijdenis niet echt is, zal onze aanbidding vals klinken. Als we dan naar de kerk gaan om te zingen en te aanbidden, zal het geen aangename muziek zijn voor God.


Wie we als individu zijn, 24 uur per dag, is belangrijker dan wat 1 keer per week in de kerk gebeurt. Het geheim van aanvaardbare aanbidding zit in hoe we thuis zijn en op ons werk. Het uit zich wanneer we alleen zijn en niemand weet wat we doen. Het zit in onze totale leefstijl.


We kunnen het Woord van God toepassen in ons leven om gewapend te zijn tegen zes dagen per week hypocriet zijn. En hiervoor is nodig dat we alle bitterheid uit onze levens bannen. We moeten ernaar streven om met liefde gevuld te worden. We moeten ons uitstrekken naar volledige vergeving en aanvaarding van elkaar. We moeten opofferend leven. Laten we er voortdurend alleen maar naar streven om God lief te hebben. Laten we Hem dienen in heiligheid, nederigheid en gebed.