Geestelijke discipline leren

Dag 1 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking
DE GEESTELIJKE DISCIPLINE VAN HET VASTENPRATEN MET GOD

Dank God elke dag voor het voorzien in wat je nodig hebt. Vraag de Heilige Geest om je te helpen meer bewust te worden van Gods vrijgevigheid.ACTIVITEIT

Schrijf de volgende categorieën op afzonderlijke stukjes papier: naschoolse activiteit, speelgoed of elektronische gadget, snack, drankje, TV-show. Verzamel de dichtgevouwen stukjes papier in een kom. Haal om de beurt een papiertje uit de kom. Vervolgens leest elke persoon de categorie en benoemt een favoriet ding in deze categorie. Bespreek hoe gemakkelijk of moeilijk het zou zijn het ding voor een tijdje opzij te leggen.VERDIEPING

Vasten houdt in dat je iets waarvan je geniet of waaraan je behoefte hebt voor een bepaalde tijd opgeeft. In het Oude Testament was het gebruikelijk dat hele naties die Gods hulp of leiding zochten (2 Kronieken 20:3, Jona 3:5) gingen vasten. In het nieuwe Testament, vastte Jezus (Matteüs 4:2) en leerde zijn discipelen over vasten (Matteüs 6:17-18). (Vasten is niet altijd een goed idee voor kinderen of zwangere vrouwen. Ze kunnen overwegen iets anders waar ze echt van houden of graag willen hebben op te geven.) Vasten mag een normaal onderdeel van ons leven zijn; het geeft je de mogelijkheid je tijd en aandacht op God te richten. Wanneer gecombineerd met gebed en tijd in Gods Woord, zal vasten je geloof versterken en je helpen meer bewust te worden van Gods kracht.DISCUSSIE

- Wat zijn enkele van de voordelen van vasten?

- Hoe brengt vasten je dichter bij God?

- Waar geniet je van en zou je voor een dag kunnen opgeven?