In de voetsporen van vervolgde christenen

Dag 3 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking

IK WIL HET WOORD VAN GOD KOESTEREN IN MIJN HART


"Maar Jezus gaf hem ten antwoord: “Er staat geschreven: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’”  (Matteüs 4:4, NBV).


De woorden van de Here God zijn van levensbelang voor een christen, zelfs belangrijker dan eten en drinken. Ze laten ons zien hoe God over de wereld, de kerk en de mens denkt. De duivel probeerde de Here Jezus te verleiden om te eten, terwijl Hij aan het vasten was. Jezus antwoordde hem met een Bijbelwoord geciteerd uit Deuteronomium 8:3: “De mens leeft niet van brood alleen…”. 


Dominee Ron van der Spoel gaf een keer preeklessen in Pakistan. “Aan het einde van het seminar moesten alle deelnemers preken. Van sommige van hen ben ik nog steeds diep onder de indruk, vooral van de preek die ze hielden. Een vrouw kwam tijdens het seminar met een kladblok in haar handen naar voren om te preken. Ze zei: ‘Ik sta  voor u met vrezen en beven want ik ben analfabeet. Ik heb mijn leven lang de verhalen uit de Bijbel gehoord en die heb ik allemaal onthouden. Ook deze week heb ik alle lessen van het seminar onthouden.’ Vervolgens preekte ze met heel haar hart en alles wat ze in zich had. We waren allemaal diep onder de indruk en geheel tegen de gewoonteregels in kreeg de vrouw applaus van alle aanwezigen, inclusief de mannen.” 


Verhaal

De islamitische wereld van Ruth veranderde toen ze bij toeval een Bijbel vond. “Ik was 15 en las vlug wat bladzijden en de boodschap raakte me direct. In het geheim begon ik op mijn kamer vaker in de Bijbel te lezen. Mijn familie kreeg door dat ik teveel interesse had voor het christendom. Mijn hele familie was tegen mij, vooral mijn moeder. ‘Je bent moslim’, zei ze. ‘Waarom gooi je je leven weg?’ Ik heb veel geleden, vervolgt ze, toch bleef ik heimelijk in de Bijbel lezen. De Here Jezus trok me steeds dichter naar Zich toe.”


Vraag

Lukt het je om dagelijks uit de Bijbel te lezen? Als je iets leest wat je aanspreekt, wat doe je daar dan mee?