Wat is aanbidding: Overdenkingen van Time of Grace

Dag 1 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking
Aanbidding is lofprijzingWat is aanbidding?Oké, dat klinkt vast als een domme vraag. Dat is toch wat we in de kerk doen en ook af en toe thuis en privé, nietwaar? De meesten van ons hebben "aanbiddingsgewoonten" die nogal diep vastgeroest zijn in ons leven, dus we denken er niet meer teveel over na. Het is mogelijk om steeds vertrouwde, comfortabele zinnen en liederen uit het hoofd te blijven herhalen. Maar wat is aanbidding nu echt?Aanbidding is de wijze waarop we onze relatie met onze God tot uiting brengen. Het is onze vreugdevolle, dankbare en waarderende reactie op Gods fantastische persoonlijkheid en op Zijn geweldige werken: "Zing Hem toe, prijs Hem met gezang en maak zijn wonderbaarlijke daden bekend" (1 Kronieken 16:9). Aanbidding is lofprijzing - publiekelijk Gods grootheid erkennen, je eigen zoeklicht laten schijnen op God, met woorden en met muziek Hem loven en verheerlijken (d.w.z. Hem de hoogste plaats geven in ons leven).Je kunt God niet nog meer glorie geven dan Hij al heeft - hoe kan jouw kleine stemmetje iets toevoegen aan het enorme lofprijzingskoor in de hemel? Je kunt God niet nog meer verheerlijken dan Hij al is - Zijn licht vult de hemel terwijl Hij met majesteit regeert over alles. Maar in onze kleine harten, vaak dichtgeslibd met allerlei afgoden, is Hij niet altijd de Allerhoogste. Alleen wijzelf kunnen Hem verhogen in ons eigen leven. Hij vond jou belangrijk genoeg om Zijn Zoon te sturen, Zijn allergrootste schat, waardoor Hij jou terug kon winnen. Vind Hem dan ook belangrijk genoeg om Hem de lofprijzing te geven die Hij verdient.Begin nu meteen.