Onze dagelijkse reis: 30 dagen onderweg met Jezus

Overdenking

Over de omheining springen


De Afrikaanse impala is een soort hert dat in één sprong 3 meter hoog en 11 meter ver kan springen. Toch kan de impala in een dierentuin worden gehouden met slechts een muur van een meter hoog. Waarom? Omdat zo'n muurtje net hoog genoeg is om er niet overheen te kunnen kijken. Het dier wil wel weten waar hij aan de andere kant op de grond zal landen.

Dat is net zoals bij velen onder ons. We durven vaak geen geloofssprong te wagen, tenzij we zien waar we terecht zullen komen. Abraham kan ons een andere manier laten zien.


Abraham was 75 toen Gods oproep om te springen kwam. Hij was oud en kinderloos toen hij werd geroepen om een nieuw land en een nieuw volk te stichten (Genesis 11:30, 12:1-8). God gaf geen details over waar Abraham heen zou gaan of hoe hij een kind zou krijgen. God zei alleen: “Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken“ (12:1-2, 17: 5).


Abraham sprong op! Hij vertrok in geloof (12:4-6), vond spoedig zijn land (vers 7), kreeg later zijn zoon (21:1-5) en werd de vader van een grote natie (Hebreeën 11:12). God leidde Abrahams voeten, maar pas nadat hij de geloofssprong nam.

Bij drie gelegenheden geloof ik dat God me heeft geleid om uit mijn comfortabele ruimte te springen. In alle drie de gevallen gaf ik een vaste baan op zonder te weten wat me te wachten stond. Spring over de omheining heen, Sheridan - spring! Ik zal je voeten leiden, maar eerst moet je springen.


En in alle drie de gevallen heeft God mij naar een plaats geleid waar ik meer impact had en meer kon dienen. Ik ben echter geen perfect rolmodel. Ik heb geklaagd over geld en de toekomst. Maar ik heb het volgende geleerd over wandelen in geloof: We zullen zelden de uitkomst kennen voordat we de sprong maken. En we kennen zelden onze bestemming voordat we beginnen te lopen.


Roept God je om te springen? Spring dan! —Sheridan Voysey


MEER: Lees Hebreeën 11:1 en denk na wat echt geloof vereist.


Ontdek meer over vertrouwen op God.


VERVOLGENS: Wanneer heeft God je voor het laatst geroepen om een geloofssprong te maken? Op welk gebied roept Hij je op om Hem vandaag moedig te vertrouwen?