Zaden van de lente: een 40-dagen reis voor vrouwen

Overdenking
INLEIDING: je tuin inzaaien voor een vruchtbare oogstHoe onze reis er zal uitzien:DAG 1-2: InleidingDAG 3-6: De grond bewerken

Aan de hand van het evangelie van Lucas zullen we vier dagen gebruiken om de grond van onze harten voor te bereiden op het ontvangen van de waarheid.DAG 7-40: je tuin inzaaien en verzorgen

1. Elke dag zal beginnen met een tekst uit Efeziërs, HET ZAAD VAN WAARHEID.

2. In HET ZAAD ZAAIEN zal je elke dag een "zaadje" uit die tekst, een vers, gegeven worden om die dag in je hart te zaaien. Richt je gedachten bewust op dat vers en pas je denken en hart aan om je dag en de mensen in je leven door de ogen van dat vers te zien.

3. Onderwerp jezelf aan die waarheid en zaai het zaadje diep in je hart.

4. In HET ZAAD WATER GEVEN zal je de voorgestelde oefening of bezigheid uitvoeren om je te helpen bij het "zaadje zaaien" en die waarheid vollediger uit te werken in je leven. "Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen" (Jakobus 1:22).

6. In VRUCHT DRAGEN zal voor die dag een stukje waarheid toegelicht worden. Dit is de vrucht die zou moeten komen door de waarheid in je hart te zaaien en water te geven.

7. Gebruik uiteindelijk de waarheden in Efeziërs om je gebeden te leiden. "Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil" (1 Johannes 5:14).Lees Efeziërs 3:14-19.Voordat je begint... neem een moment om je hart voor te bereiden op deze studie, zoals je een tuin zou bewerken voordat je in de lente zaait. Vraag God je hart te openen voor de vruchten van waarheid, die Hij tijdens de komende 40 dagen verlangt te zaaien in je hart. Dat Hij dat zaad mag laten groeien tot gezonde scheuten, volwassen planten en daarna tot een overvloedige oogst. Wees niet bang om Hem te vragen om Zijn hulp om Zijn stem te horen en om je de nodige genade te geven om te volgen in de stappen die Hij je vraagt te zetten. De Heer gaat een prachtige tuin naar Zijn beeld voortbrengen in je hart! Maak je klaar - hier is de lente! Mag je hart met overvloed gevuld worden door de volheid van de Heer!Biddend voor jou,

Laurie