Doubt – can we trust what Jesus said?

Dag 2 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking

Gevoelstwijfel – Elia 


De komende twee dagen gaan we kijken naar twee soorten twijfel: gevoelstwijfel en verstandstwijfel. Wat heeft je gevoel te maken met twijfels?


Stel je voor, het is zondagochtend. Je hebt een paar nachten slecht geslapen, je kunt geen hap door je keel krijgen ’s ochtends, en om half 10 moet je in de kerk zitten. Tijdens de dienst spelen ze allemaal oudere liedjes en je kunt je eigenlijk niet echt focussen. De spreker is vandaag extra langdradig en het onderwerp zou je niet minder kunnen interesseren… Op zo’n moment ben je veel makkelijker geneigd om te gaan twijfelen aan je geloof. Waarom doe je dit eigenlijk? Je voelt niks van God, je bent moe en zou op zondag eigenlijk best wel eens willen uitslapen. Je hele geloofswereld lijkt bijna in te storten!


Dit noemen we ook wel gevoelstwijfel. Je twijfelt omdat je gevoel je allemaal verschillende signalen geeft, en hierdoor raak je in de war. 


Elia had ook last van gevoelstwijfel. Hij had heel wat wonderen gezien die God had gedaan, en toch kwam hij in 1 Koningen 19:1-15 tot stilstand. Het was genoeg geweest. Hij had God geweldige wonderen zien doen, in het vorige hoofdstuk had God vuur uit de hemel gestuurd om het offer (en het hele altaar erbij) te verteren! Als wij dat in deze tijd zouden zien gebeuren, voor het oog van heel Nederland… Zouden wij dan de volgende dag ons zo ellendig voelen? 


Doordat Elia God volgde, werd hij zelf vervolgd door de mensen om hem heen. Mensen wilden hem dood hebben, omdat hij had bewezen dat de God van Israël de enige Levende God was! Elia was zo wanhopig dat hij tegen God zei: ‘ik wil niet meer leven, neem mijn leven maar tot U, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ Elia had last van gevoelstwijfel. 


Als wij last hebben van gevoelstwijfel, mogen wij hetzelfde doen als God deed bij Elia. God liet Elia in slaap vallen en maakte eten voor hem klaar. Elia at en dronk, en viel weer in slaap. Toen maakte een engel van de Here hem weer wakker en opnieuw mocht hij eten en drinken. En daarna kon hij 40 dagen en nachten doorreizen naar de berg Horeb, de berg van God. 


Misschien heb je God al even niet gevoeld, of voel je al het andere in je leven veel sterker dan God. Wanneer jij begint te twijfelen over je geloof vanuit je gevoel, is het goed om even stil te staan, en jezelf af te vragen: hoe gaat het met mij? Heb ik genoeg slaap gehad, genoeg gegeten en gedronken… Wat heb ik nodig om mijn gevoelens niet de baas te laten zijn? 


God voelen en ervaren is heel krachtig en gaaf, maar onze gevoelens blijven niet altijd hetzelfde. Ze kunnen elke dag zomaar omslaan. Als je gisteren een groot wonder mee mocht maken met God, en vandaag twijfel je door je gevoelens, weet dan dat je gevoelens niet het laatste woord hebben. Eet, lees Gods woord, en drink van het Levend Water, bid! God zal je zowel in geestelijk als lichamelijk opzicht krachtig maken voor de reis van je leven. Net als Elia. Laat Hem je oplappen als je zelf twijfelt!


Vragen

Ervaar jij gevoelstwijfels? Op welke momenten zijn die het sterkst?


Durf te ontspannen als je gevoelstwijfels ervaart. Hoe drukker jij je erom maakt, hoe minder je kunt uitrusten en kunt opknappen!


Gebed

Vader, dank U wel dat U mij niet afschrijft als ik gevoelstwijfels heb. Dat U juist op die momenten dichter dan ooit naar mij toekomt en voor mij zorgt. Help mij om goed voor mezelf te zorgen, zodat ik niet steeds mijn gevoel voorbijloop.

In Jezus’ naam, amen.