Doubt – can we trust what Jesus said?

Dag 1 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking

Waar komt twijfel vandaan? 


In dit leesplan gaan we kijken naar twijfel. Ieder mens twijfelt, of dit nou is over je geloof, je baan, je vriendschappen of je relaties, iedereen kent twijfels en daar is niet altijd iets mis mee! Vandaag willen we kijken naar de vraag: waar komt twijfel vandaan?


Jezus twijfelde niet. Hij had zo’n eenheid met de Vader dat Hij niet hoefde te twijfelen. Hij kende de Vader als Zichzelf. Maar, dit betekende niet dat Hij nooit werd verleid met twijfel. Wanneer we in Mattheüs 4:1-11 lezen dat de duivel Hem in de woestijn uitdaagt, zien we dat Jezus de keuze krijgt: gaat Hij twijfelen, of kiest Hij voor zijn Vader? Uiteindelijk blijkt Jezus elke keer opnieuw sterk genoeg te zijn in zijn geloof, dat Hij zonder twijfel kan zeggen dat Hij kiest voor God.


Eén van de plekken waar twijfel vandaan kan komen, is de duivel. De duivel zorgt voor verwarring en chaos. En uit verwarring komt twijfel voort! Maar dat doet hij nooit heel opzichtig, de duivel zal je niet snel complete leugens vertellen, dat valt te veel op. De duivel gaat voor ‘bijna goed’. Het lijkt op de waarheid, maar er zit net iets onlogisch in waardoor het niet de waarheid is. En hoe doet hij dat dan? Door je gedachten.


Heb je ooit gedacht, getwijfeld over je identiteit in Christus: ‘Ben ik wel echt Gods kind? Misschien is Jezus niet gestorven voor mij… Anderen lijken zonder zonden te zijn, maar ik verpest alles!’ Dit is de subtiele manier waarop de duivel zorgt voor twijfel.


‘Toen ik nog geen relatie met Jezus had, kreeg ik allerlei twijfelgedachten. Ze kwamen niet uit mijzelf. Soms dacht ik opeens ‘bestaat God eigenlijk wel?’ of ‘vandaag kan ik niet meer bij God komen, want ik heb het weer eens heel hard verpest’. Pas toen ik me bewust werd van deze gedachten en de duivel actief ontkrachtte, verdwenen deze gedachten!’ – Naomi (21 jaar).


Niet alle twijfels in je hoofd komen van jou. In Efeziërs 6:10-18 wordt ons verteld wat we moeten doen op de momenten dat de duivel ons met zijn sluwe streken kwaad wil doen. We mogen de wapenuitrusting van God aandoen. Een aantal van de dingen die we daardoor vastpakken zijn: de waarheid, het geloof en het Woord van God! 


En dat zijn de beste manieren om ongegronde twijfels en leugens te ontkrachten. Wanneer je doorhebt dat je twijfelt, en er zit niet een echte vraag achter, maar het is gewoon een ‘gekke’ gedachte tussendoor, mag je 2 Korinthiërs 10:4-5 toepassen: ‘wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus’. Jezus deed dit in de woestijn ook: elke ongegronde twijfel waarin de duivel Hem wilde laten geloven, pakte Hij en Hij bracht het weer terug tot gehoorzaamheid aan God. Hij pakte de halve waarheid van de duivel en maakte het de volle waarheid van God.


Als jij deze twijfels herkent in je gedachten, mag je hetzelfde doen. ‘Pak’ de twijfel en zet Gods waarheid er tegenover. En daarna mag je, omdat je Gods geliefde kind bent, de duivel wegsturen. Je mag zeggen: ‘Ik stuur alle twijfels, alle leugens, weg in Jezus’ naam’. God heeft jou die autoriteit gegeven!


Vragen

Herken jij de twijfel die de duivel kan zaaien? 


Word vandaag de baas over je gedachten: neem ze gevangen en leg ze naast de Bijbel om zo te weten waar ze vandaan komen en stuur de verkeerde gedachten weg!


Gebed

Heer, ik heb al genoeg aan mijn eigen twijfels en wil de duivel geen toegang geven om mij nog meer twijfels te geven. Help mij om die gedachten te onderscheiden en ze terug te brengen onder gehoorzaamheid aan U. Dank U dat U niet zorgt voor verwarring, maar ons een Geest van gezond verstand geeft.

In Jezus’ naam, amen.