Vrij van schaamte

Overdenking

Zondag

Welkom bij de eerste week van onze studie 'vrij van schaamte'.

We lezen hoe God Adam en Eva helpt om schaamte en schuld van zich af te schudden en Gods liefdevolle genade te accepteren. Abraham en Sara leerden om de strijd aan te gaan met de schaamte toen zij kinderloos bleven. Ze vertrouwden op Gods verlossing toen zij fouten maakten. Mozes schaamde zich toen hij ontdekte dat hij het niet alleen kon. Hij vertrouwde erop dat God Zijn werk zou doen in zijn leven, ook al voelde hij twijfel en onzekerheid. Naomi leerde haar schaamte over beslissingen uit het verleden los te laten. Ze vertrouwde dat God iets beters voor haar in petto had. Gideon schaamde zich voor zijn zwakheid en liet die schaamte los. Hij kreeg het vertrouwen dat hij de taak die God hem had gegeven aankon, omdat God niet alleen roept, maar ook toerust. 

We beginnen deze week met het memoriseren van ons weekvers. Gods Woord is krachtig, laten we het onszelf eigen maken en uit ons hoofd leren, zodat we de strijd in ons denken mogen winnen. Onze studies bestaan uit een leesplan van maandag t/m vrijdag. In het weekend heb je tijd om vergeten dagen in te halen of te reflecteren op dat wat je hebt gelezen. Op onze weblog kan je ook corresponderende blogs vinden, voor extra verdieping, op maandag, woensdag en vrijdag.

Vormen jullie een groep? Deel vandaag je bid- en dankpunten met elkaar. Neem de tijd om onze God en Vader en Jezus Christus te aanbidden en te zoeken in gebed. 

Ben je bekend met onze studies? Dan weet je waar SOAP voor staat:

S staat voor Scripture. Schrijf Gods Woord uit.

O staat voor Observations. Schrijf 1 of 2 dingen op die je opvallen.

A staat voor Application. Wat wil God tegen jou zeggen vandaag?

P staat voor Prayer. Dank God voor wat Hij tot je spreekt en bid voor deze dag en de mensen om je heen.

Uitdaging

Schaam jij je voor zonde, voor vruchteloosheid in een bepaald aspect van je leven of voor het gevoel niet genoeg te zijn?  Schrijf voor deze week een proclamatie op die je in je Bijbel kan stoppen, op je spiegel kan plakken of op een kaartje in je auto kan leggen, zodat je er elke dag aan herinnerd kan worden. 

Ik zal mij in mijn leven niet langer schamen voor __________ omdat God ____________.