Geniet van je leven

Dag 6 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

Je hoeft niet perfect te zijn

Ons streven naar perfectie wordt gevoed door onze constante gedachten over wat we moeten, en moeten doen. Het is het constante, knagende gevoel van nooit goed genoeg zijn. We hebben gedachten als: "Ik kan beter bidden, de Bijbel meer lezen, vriendelijker zijn." We hebben een instinctief verlangen om God te behagen en we zijn bang dat we het niet goed zullen doen. Dit leidt er uiteindelijk toe dat we geloven dat God teleurgesteld is in ons, omdat we niet aan Zijn verwachtingen voldoen.

Maar het pad dat naar God leidt heeft niets te maken met perfectie. Toen Jezus door sommige mensen in de menigte werd gevraagd wat ze moesten doen om God te behagen, antwoordde Hij: "Geloof in degene die Hij heeft gezonden" (zie Johannes 6:29). Meer dan wat dan ook wil God dat we Hem vertrouwen en Zijn woord geloven. Niet langer worstelen om volmaakt te zijn, maar dankbaar zijn dat je door Jezus rechtvaardig voor God staat. Je hoeft Gods liefde niet te kopen of te verdienen. Het is niet te koop - het is gratis!

Gebed van dankbaarheid

Vader, help me te begrijpen dat ik Uw liefde en gunst niet hoef te verdienen. Ik dank U dat ik in Uw ogen goed genoeg ben omdat ik Uw gerechtigheid heb ontvangen door het offer van Jezus. Ik wil U vandaag plezieren - niet door Uw liefde te verdienen, maar door U mijn liefde te tonen. Amen

 

Uit het dagboek: The Power of Being Thankful