Ken de Liefde

Overdenking

Welkom bij deze studie over 1, 2 en 3 Johannes. In de komende vier weken lezen we deze drie korte Bijbelboeken door en leren we over de Liefde van God voor ons. 

Bijna alle Bijbelgeleerden gaan ervan uit dat de brieven 1, 2 en 3 Johannes zijn geschreven door de geliefde apostel Johannes, die ook het evangelie van Johannes en het boek Openbaring schreef. Nadat Paulus en Petrus werden gemarteld, rond 67 na Christus, ging Johannes naar Efeze, waar hij deze brieven schreef. De meeste geleerden denken dat het evangelie van Johannes en deze drie brieven zijn geschreven na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus en voor Johannes’ ballingschap op het eiland Patmos in 95 na Christus. 

Deze drie korte brieven van Johannes zijn elk voor een eigen publiek en met een eigen intentie geschreven, maar in elk van deze brieven zie je hetzelfde thema terugkomen: heb elkaar lief. De eerste brief van Johannes laat zien dat Jezus Christus volledig God en volledig mens was en vertelt over de eenheid die gelovigen kunnen ervaren als ze hun liefde voor Christus met elkaar delen. De tweede brief van Johannes moedigt de lezers aan om trouw te zijn aan de waarheid over wie Christus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. De derde brief van Johannes herinnert ons eraan dat we Christus altijd centraal moeten stellen in ons hart, onze gedachten en onze bediening.

We beginnen deze week met ons weekvers om te memoriseren. Gods Woord is krachtig, laten we het onszelf eigen maken en uit ons hoofd leren, zodat we de strijd in ons denken mogen winnen. Onze studies bestaan uit een leesplan van maandag t/m vrijdag. In het weekend heb je tijd om vergeten dagen in te halen of te reflecteren op dat wat je hebt gelezen.

Vormen jullie een groep? Deel vandaag je bid- en dankpunten met elkaar. Neem de tijd om onze God en Vader en Jezus Christus te aanbidden en te zoeken in gebed. 

Ben je bekend met onze studies? Dan weet je waar SOAP voor staat:

S staat voor Scripture. Schrijf Gods Woord uit.

O staat voor Observations. Schrijf 1 of 2 dingen op die je opvallen.

A staat voor Application. Wat wil God tegen jou zeggen vandaag?

P staat voor Prayer. Dank God voor wat Hij tot je spreekt en bid voor deze dag en de mensen om je heen.