Geloofsgeheimen Deel 1 – Hudson Taylor

Dag 1 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

SAMENWERKEN MET GOD


Ik kan het belang van het begrip van dit principe niet genoeg onderstrepen: het (samen)werken met God en Hem om alles vragen. Als we Gods wil gehoorzamen in ons werk, dan kunnen we Hem in het volste vertrouwen om de medewerkers vragen die we nodig hebben. En als God de medewerkers geeft, kunnen we Hem vervolgens om de middelen vragen. De OMF(zendingsorganisatie) zal een geschikte medewerker nooit afwijzen, ook al ontbreken de financiële middelen. Dan wordt het zijn of haar eerste opdracht om samen met ons te bidden dat het geld er komt, zodat hij of zij naar Azië kan vertrekken. Zodra er voldoende geld is toegezegd, en de omstandigheden werken mee, dan vertrekt die persoon. We wachten niet tot het geld overhandigd wordt, want daar zal de Heere voor zorgen. We hebben een zeer ervaren Vader. Hij weet heel goed dat Zijn kinderen elke ochtend met een gezonde trek wakker worden. Hij zorgt altijd voor het ontbijt. Zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd. (Jes. 33:16). Hij heeft drie miljoen Israëlieten veertig jaar lang in de woestijn onderhouden. We verwachten niet dat Hij drie miljoen zendelingen naar China stuurt, maar als Hij dat zou doen, dan beschikt Hij over meer dan voldoende middelen om hen te onderhouden. Laten wij op God gericht blijven, in Zijn wegen wandelen, Hem verheugen en Hem verheerlijken in alles wat we doen. Vertrouw hier op: Het zal Gods werk, gedaan op Gods manier, nooit aan Gods voorziening ontbreken. 


Als de financiën niet binnenkomen, wordt het tijd om te vragen wat er aan de hand is. Het kan zijn dat het geloof tijdelijk op de proef gesteld wordt, maar als het geloof aanwezig is, dan zal het die beproeving kunnen doorstaan. En is er geen sprake van geldgebrek, dan moeten we oppassen dat we niet misleid worden. Het is heel gemakkelijk om met geld in je zak en eten in de kast te denken dat we God geloven. Frances Havergal zei: “Degene die Hem volledig vertrouwt zal merken dat Hij volledig te vertrouwen is.” Maar door ervaring weet ik dat Hij toch Zijn Woord houdt, zelfs aan mensen die Hem niet volledig vertrouwen: Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. (2 Tim. 2:13).  


Gebed:

Vader, het is zo gemakkelijk om aan te nemen dat ons geloof sterk en gezond is, terwijl het in feite ligt te slapen en we ons niet uit laten dagen om U te geloven voor grote dingen. Daag mijn geloof uit met een nieuw besef van waar U wilt dat ik U in vertrouw. Amen.