Bijbel en Overvloed

Dag 1 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

UIT HET LEVEN


Guus Kessler was geboren met de spreekwoordelijke zilveren lepel in zijn mond. Zijn gelijknamige grootvader heeft aan de basis gestaan van het succes van de oliemaatschappij, die wij nu kortweg als 'Shell' kennen. Zijn eveneens gelijknamige vader is in de oorlogsjaren aangesteld als president-directeur van Shell. Guus lijkt, als enige zoon in het gezin van vijf kinderen, voorbestemd om in de voetsporen van zijn illustere grootvader en vader te treden.


Tijdens zijn studietijd in Cambridge, krijgt hij plotseling een visioen waarin Jezus aan hem verschijnt. Dit verandert zijn leven radicaal. Uiteindelijk besluit hij om zijn veelbelovende carrière in de olie-industrie op te geven om zendeling in Peru te worden. Zijn vader is hier woedend over en probeert zijn zoon op andere gedachten te brengen, door erop te wijzen dat hij als zijn opvolger veel meer voor de zending kan betekenen. Hoewel Guus een aanzienlijk kapitaal van zijn vader zou erven, kan hij daar als zendeling geen aanspraak op maken vanwege de deviezen beperkingen in die tijd. Zijn vrouw Margaret en hij moeten het doen met de bescheiden maandelijkse bijdrage van €30,- per zendeling. 


Toen hij jaren later wel bij zijn geld kon, heeft Guus Kessler met zijn kapitaal de evangelische beweging wereldwijd geweldig gezegend. In het stenen hart in Driebergen staan vele gebouwen die door verschillende christelijke organisaties nog gebruikt worden. Stichting Urco, een stichting die door Guus Kessler in het leven is geroepen en waar hij een deel van zijn kapitaal aan heeft gedoneerd, heeft deze gefinancierd.


Guus Kessler dient op 94-jarige leeftijd nog altijd de zending en leeft nu in Costa Rica. Hij is actief als auteur, spreekt op conferenties en gaat om de twee weken voor in de plaatselijke Evangelische Broedergemeente. Nog altijd leeft hij zelf zeer bescheiden. Door kundig en verantwoord rentmeesterschap heeft hij ruim veertig miljoen euro kunnen schenken aan christelijk werk. Hij heeft aangetoond hoe we de verleidende aspecten van rijkdom kunnen overwinnen, namelijk door ons te richten op het Koninkrijk van God in plaats van op onszelf. Er is niets verkeerd aan rijkdom of materiële overvloed. Als christen moeten wij er ons echter bewust van zijn dat dit wel specifieke verleidingen met zich meebrengt. Het leven van Guus Kessler toont aan dat wij die rijkdom ook kunnen gebruiken om Gods Koninkrijk te dienen.


UITSPRAAK


Hoe meer je van iets hebt, des te meer je dit als vanzelfsprekend acht.


UITDAGING


Schrijf eens op wat de specifieke verleidingen zijn voor een rijk persoon, voor een persoon met een middeninkomen en een arm persoon. Schrijf daarnaast hoe je deze verleidingen het best zou kunnen weerstaan.