Zijn Naam is...

Overdenking

Week 1

Welkom! Fijn dat je meedoet aan deze studie over vier namen van Jezus. Deze eerste week hebben we het over Jezus als de Blinkende Morgenster. 

“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,…” - Filippenzen 2:9

Het verhaal van verlossing begint in het eerste boek van de Bijbel. In het eerste deel van Genesis. Nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest door de verleiding van de slang, heeft God beloofd dat er een Verlosser zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen (zie Genesis 3). Dit was de eerste keer dat het “goede nieuws” van Gods reddende genade genoemd werd. In de jaren die volgden heeft God met grote zorg mensen en gebeurtenissen zo geplaatst dat zij de komst van de vermorzelaar van de slang bereiden. 

De Blinkende Morgenster. De ster wees de wijze mannen de weg naar de Redder van de volken, maar het is Jezus zelf die de Blinkende Morgenster is, die ons leidt naar het Koninkrijk van God waar we waarde, leven en vrijheid van zonde vinden.

We beginnen deze week met ons weekvers om te memoriseren. Gods Woord is krachtig, laten we het onszelf eigen maken en uit ons hoofd leren zodat we de strijd in ons denken mogen winnen. 

Vormen jullie een groep? Deel vandaag je bid- en dankpunten met elkaar. Neem de tijd om onze God en Vader en Jezus Christus te aanbidden en te zoeken in gebed. 

Ben je bekend met onze studies? Dan weet je waar SOAP voor staat. 

S staat voor Scripture. Schrijf Gods Woord uit.

O staat voor Observations. Schrijf 1 of 2 dingen op die je opvallen.

A staat voor Application. Wat wil God tot jou zeggen vandaag?

P staat voor Prayer. Dank God voor wat Hij tot je spreekt en bid voor deze dag en de mensen om je heen.