Vrij van pornografie met John Bevere

Dag 5 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Breek de kracht van schaamte


Vandaag wil ik praten over een van de meest verraderlijke tactieken van de vijand: schaamte. De vijand spreekt met twee gezichten. Hij verleidt je om op die donkere weg te gaan en belooft je dat je voldoening, vreugde en plezier zult beleven. Wanneer je dan toegegeven hebt aan die verleiding, gaat hij je op je kop geven en veroordeelt je. Als je luistert naar de stem van de vijand, zal het allerlei soorten schade aanrichten in je leven.


Wanneer gelovigen gezondigd hebben, is het normaal en gezond om wroeging en spijt te hebben dat ze Gods hart bedroefd hebben, anderen pijn gedaan hebben, en met minder tevreden waren dan het beste wat God te bieden heeft. Benoem je handelingen naar wat ze zijn — beschamend, zondig en verkeerd. En toon berouw— stop met dingen te doen die Gods hart bedroeven. Maar luister niet naar die veroordelende stem van schaamte. Laat God zeggen wie je bent, niet je problemen.


Geïnspireerd door de Heilige Geest verklaarde Paulus vrijmoedig: "Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden" (Romeinen 8:1, HTB).


Als je in Christus bent, is het zeer belangrijk te beseffen dat Hij je niet veroordeelt. Er is niets wat jij kan doen waardoor Hij minder van je zou houden. Hij is vóór jou, niet tegen jou. Hij is jouw advocaat.


Daarom geeft de schrijver van Hebreeën ons deze bemoediging: "Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben" (Hebreeën 4:16, HTB).


Als je faalt, laat dan de schaamte jou niet onderdrukken. Sta op en ren in de armen van de Hemelse Vader. In zijn armen zul je ervaren dat je schoongewassen bent, gereinigd en heilig. Deze geweldige openbaring zal je niet terug naar de zonde leiden. Het zal je eerder voortstuwen naar de gerechtigheid.


Onthoud dit: de barmhartigheid van God leidt ons naar bekering. Laat zijn liefde je hart afwassen en leef in bewondering voor alles wat Hij in Christus voor jou gedaan en gegeven heeft. En stap in de vrijheid die Hij voor jou gekocht heeft. 


Ik hoop dat je dit vijfdaagse leesplan nuttig vond! Als je graag nog dieper wil gaan om de strijd tegen pornografie te overwinnen, probeer dan eens de cursus vrij van pornografie, die je een uitgebreide handleiding geeft om niet alleen bevrijd te worden, maar ook bevrijd te blijven.