Vrij van pornografie met John Bevere

Overdenking

Vernieuw je denken 


Vandaag wil ik focussen op een zeer belangrijk aspect om bevrijd te worden en vrij te blijven van pornografie, of elke andere hardnekkige zondige gewoonte. 


Als je opnieuw geboren bent, wil dat zeggen dat je oude ik met zijn zondige verlangens gekruisigd is met Christus. Je bent nu opgestaan in een nieuw leven met Hem. God heeft zijn Geest in jou geplaatst en heeft je zijn natuur gegeven. 


Nu we deze waarheid kennen, hebben we een voor de hand liggende vraag: Waarom zondig ik nog steeds? Een van de redenen is dat je gedachten vernieuwd moeten worden. Als je gedachten vernieuwd zijn, zul je niet langer meer denken zoals de wereld dat doet — naar het vlees. 


De strijd tegen pornografie wordt gewonnen op het slagveld van de gedachten. Paulus schreef: "U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt" (Romeinen 12:2, HTB). 


Hoe kunnen we dus onze gedachten vernieuwen? Door ons te vullen met de waarheid uit Gods Woord. Paulus gaf ons deze instructie: "Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus" (2 Korinthiërs 10:5, HTB). 


Telkens wanneer je een gedachte hebt die tegen Gods Woord ingaat, moet je deze vervangen door waarheid. Het betekent dat je eerst de waarheid moet kennen door de tijd te nemen God te leren kennen door zijn Woord. Weet je nog toen Jezus verleid werd in de wildernis? Hij bestreed iedere verleiding die de vijand Hem voorlegde met de Schrift. 


Als je de oorlog in je hoofd wil winnen en in overwinning wil wandelen, dan moet jij hetzelfde gaan doen. In een ander Schriftgedeelte zegt Paulus ons dat we het zwaard van de Geest moeten opnemen, wat het Woord van God is (zie Efeziërs 6:17). 


Als je deze oorlog wil winnen, wordt het tijd om je wapen op te nemen en terug te vechten. Naarmate Gods Woord in jou groeit en je de leugens van de vijand begint te bestrijden, zullen zij hun kracht over jou verliezen. Dan zul je op weg gaan naar het pad van bevrijding waar je het leven ontdekt dat God voor jou bedoeld heeft.