Gods vernieuwing ervaren

Dag 3 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking
Er wordt vaak gezegd dat de geest de speeltuin van de duivel is. Er is veel waarheid in dit gezegde, omdat veel van de geestelijke strijd die we tegen onze vijand voeren, plaatsvindt in onze geest. Misschien laat onze geestelijke vijand schuldgevoel over een zonde uit het verleden telkens terugkomen in onze geest. Of misschien gaat het om het een verslaving die we nog niet helemaal overwonnen hebben? Misschien fluistert hij je negatieve woorden toe, die je doen twijfelen aan je geloof, of aan je mogelijkheden datgene te doen wat God voor jou bestemd heeft? Doe wat Romeinen 12:2 zegt en laat je door God veranderen, door vernieuwing van je geest. Bid en vraag God vandaag om negatieve gedachten die onze geestelijke vijand je influistert bij jou weg te halen. En vraag God om je geest te vernieuwen en de negativiteit te vervangen door helderheid en zuiverheid van denken. Laat God je helpen vechten tegen de strijd in je geest, en voor de overwinning.