Gods vernieuwing ervaren

Dag 1 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking
Een nieuwe schepping in Christus zijn betekent dat je vernieuwd bent. De oude zondige persoon die je ooit was is weg als gevolg van je volledige vernieuwing door Christus. In feite kun je het woord vernieuwen definiëren als "het veranderen in iets nieuws en anders, iets beters." Dat vat goed samen wat vernieuwing in Christus betekent; dat we herschapen zijn tot iets beters. Voor sommigen van ons kan het een hele strijd zijn geweest om het oude zondige zelf te verwijderen en ons leven volledig te renoveren. Het kan nog steeds een strijd zijn, maar weet dit: als je standvastig blijft in je relatie met God, zal Hij voortdurend in je leven doorwerken om je te vernieuwen en je te ontdoen van de vlekken van de zonde die je voortdurend teisteren.