#OpreisdoorLukas - Lukas 9: op pad met Jezus

Dag 6 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

Onbegrepen


Iedereen is onder de indruk van wat er gebeurd is. Maar dan sticht Jezus zelf verwarring. 'De Mensenzoon', zegt Hij tegen zijn leerlingen, 'zal uitgeleverd worden.' Het is alsof Hij geen valse verwachtingen wil wekken: dat de mensen nu enthousiast zijn, betekent nog niet dat ze dat blijven. Maar de leerlingen begrijpen het niet. Zij waren blijkbaar alweer vergeten wat Jezus kortgeleden had verteld (zie vers 22). De Mensenzoon, die kreeg toch juist de macht? Uitlevering zou het einde betekenen. Hoe kan dat nou? Petrus, Johannes en Jacobus zijn als ooggetuigen van de verheerlijking op de berg misschien nog wel het meest in verwarring. Maar in plaats van Hem ernaar te vragen, gaan de leerlingen speculeren. 


En daardoor verplaatst het gesprek zich naar de vraag wie de belangrijkste onder hen is. Wellicht denken ze dat Jezus het niet gaat redden en dat er opvolging geregeld moet worden. Of misschien voelen ze dat het Koninkrijk nu echt aanstaande is en willen ze alvast de plaatsen verdelen. Hoe dan ook: het is het verkeerde gesprek. Jezus zet hen op geheel eigen wijze op het verkeerde been door middel van een kind, dat het onderscheid tussen goed en kwaad nog niet kent en dus maar moeilijk serieus genomen kan worden. 'Accepteer deze kleinste in mijn naam', zegt Jezus, 'dan ben je werkelijk groot.'


Hoe moeilijk het is om echt te luisteren, blijkt uit de reactie van Johannes. Hij hoort Jezus iets zeggen over ‘in mijn naam’ en denkt gelijk aan die ene man die ook ‘in zijn naam’ demonen uitdrijft maar niet bij hen hoort. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn! Jezus grijpt deze opmerking aan om te laten zien dat het Koninkrijk van God niet alleen voor hen is. Stop dat exclusieve denken! Het is een boodschap die heel snel nog veel concreter gaat worden.


Om over na te denken:  1. Welke dingen begrijp jij nog niet van Jezus? Wanneer ga je Hem daar naar vragen?

  2. Wat kan en mag jij doen in Jezus' naam?