#OpreisdoorLukas - Lukas 9: op pad met Jezus

Dag 5 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

De berg af


Wat een geweldige tijd was dat, daar op de berg! Jezus in al zijn glorie, getoond aan zijn vrienden. Dit moet wel de grote ommekeer zijn! Maar niets is minder waar. Vanaf de berg komen Jezus en zijn vrienden weer onmiddellijk in het gewone, verwarrende, tegenstrijdige leven terecht. 


Allereerst is daar de menigte en een vader met een zoon die bezeten was door een boze geest. En ondanks het gezag dat ze hadden gekregen (zie vers 1) was het de leerlingen niet gelukt die uit te drijven. Wat een tegenstelling met de macht die gisteren nog zichtbaar was op de berg! 


De reactie van Jezus is opvallend. Enerzijds laat Hij zien dat de 'berg', de 'zondag', niet belangrijker is dan het 'dal', de 'maandag'. De menigte - preciezer: de vader - smeekt om zijn aandacht en krijgt die ook. Maar anderzijds reageert Hij anders dan je misschien zou verwachten: geprikkeld en een beetje boos.


Het is opvallend dat Hij niet de vader of zijn leerlingen aanspreekt, maar het heeft over een ‘ongelovig en dwars volk’. Hij ziet blijkbaar iets anders dan één bezeten jongen. Hij ziet een geest van ongeloof en arrogantie bij een heel volk, een vijand die er als de kippen bij is om te voorkomen dat zij de grootheid van God zullen zien. 


Gelukkig is Jezus groter dan dat, veel groter. Hij bevrijdt de jongen van de boze geest en laat zo zien dat Hij machtiger is dan welke geest dan ook. En juist het feit dat Hij wel kon doen wat de leerlingen niet gelukt was, maakt dat de mensen onder de indruk raken van de grootheid van God.


De macht van God is niet alleen voor op de zondag, maar ook - misschien wel: juist! - voor op de maandag en al die andere dagen van de week.


Om over na te denken:  1. Hoe groot is bij jou de kloof tussen 'zondag' en 'maandag'? Hoe ga je daarmee om?

  2. Waar smeek jij Jezus om?