#OpreisdoorLukas - Lukas 2: geboorte en jeugd van Jezus

Overdenking

De geboorte van Jezus


Ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.


Het is bijna zover dat de geboorte van Jezus zal plaatsvinden. In die dagen wil de keizer alle inwoners van zijn rijk tellen. Wat een klus! Alles moet met de hand en mensen moeten vanuit allerlei plaatsen naar hun geboorteplek, de meesten zelfs lopend. Dat gaat maanden duren, misschien wel jaren. 'Toevallig' komt het zo uit dat Jozef naar Bethlehem moet en dat dit aan het einde van de zwangerschap plaatsvindt. Wie heeft dit zo bepaald? Wie heeft dit zo geregeld? Natuurlijk! God, de meester-regisseur, heeft dit nauwkeurig gepland.


In Ezra kun je lezen dat God het hart van koning Kores bewerkt en in het boek Koningen zegt Nebudkadnessar over zichzelf dat hij gebruikt wordt door God. Ook al hebben de machtigen der aarde het voor het zeggen, de uiteindelijke regie ligt in handen van God.


Ook in deze geschiedenis komt een absolute vorst voor met een plan waar God gebruik van maakt.


Jozef en Maria trekken vanuit Nazaret naar Bethlehem, waar het zo druk is dat ze geen onderdak vinden, en dan wordt de baby geboren. God zelf is een nét geboren baby. Nog roze en onder het smeer, zonder kleertjes, met slechts doeken om zich heen. Ingebakerd, hulpeloos en kwetsbaar...


Als ík God was en de wereld moest redden, dan zou ik er een spektakel van maken. Ik zou niet bedenken om zo onzichtbaar en kwetsbaar te komen. Ik zou ontzag, respect en onderwerping willen afdwingen bij al die eigenwijze mensen die denken dat ze groot en machtig zijn.


Gelukkig ben ik God niet. Gods manier staat haaks op de manier van de wereld. We zullen in het boek Lukas keer op keer ontdekken dat God mensen en omstandigheden, ziekte en dood, rijken en armen op een totaal andere manier benadert dan dat we dat als mensen gewend zijn. Wat wijsheid is bij God, is dwaasheid voor de wereld. En datgene wat dwaas is bij God is altijd nog vele malen wijzer dan de wijsheid van mensen. In zwakheid toont Hij zijn kracht.


God neemt de tijd voor zijn reddingsplan. Ontwikkeling, processen, het leven léven, groei, rust, vreugde, kracht in zwakheid... Het zijn woorden en begrippen die bij God, bij Jezus passen. Hij heeft geen haast en begint bij het begin: een baby. Zo zal Jezus alle facetten van het mens-zijn leren kennen. Wat een bijzondere God hebben wij toch!


Om over na te denken:


Als jij de wereld zou kunnen redden, hoe zou jij dat aanpakken?


Zie je de wijsheid van God in de manier waarop Hij de wereld redt?