#OpreisdoorLukas - Lukas 3: God spreekt weer

#OpreisdoorLukas - Lukas 3: God spreekt weer

5 dagen

God spreekt weer! Na generaties van stilte begint Johannes de Doper, de neef van Jezus, zijn loopbaan als profeet. Geheel op zijn eigen wijze vertelt hij de mensen dat de tijd is aangebroken dat de beloftes van God in vervulling gaan. En op een dag is het zover: hij ziet de Messias naar zich toekomen...

Uitgever

We willen Mark & Mira de Boer bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: https://www.miradeboer.nl/youversion-leesplannen/

Over deze uitgever

Meer dan 1000 voltooid