#OpreisdoorLukas - Lukas 6 (2): de weg van het Koninkrijk

#OpreisdoorLukas - Lukas 6 (2): de weg van het Koninkrijk

Dag 1 van 5

Ontevreden met de status-quo


'Gelukkig u die arm bent, want voor u is het Koninkrijk van God.'


(Tip: lees eerst de bijbelgedeelten!)


De 'Jesusfilm' is een bekende verfilming over het leven van Jezus. In de scene die dit gedeelte weergeeft, loopt Jezus tussen de mensen door. Hij kijkt ze aan, heeft contact en hij spreekt ze toe. Het laat goed zien dat Jezus niet vanaf een podium zijn wijsheden over de mensen uitstrooide. Hij stond tussen hen, kende hen en had een boodschap die echt voor hun leven, daar en toen, bedoeld was.


Jezus neemt de mensen om hem heen, zijn eigen leerlingen, als uitgangspunt. Zij werden misschien wel voor gek verklaard dat ze met Jezus meeliepen. Ze werden gezien als mislukt. Ze hadden alles achter zich gelaten, hadden niet veel bezit en hadden regelmatig honger. Ze waren misfits, losers zonder pretenties, maar ontevreden met de toestand in de wereld. Maar ze zagen ook iets dat hen hoop gaf: hier was een Mensenzoon die verandering zou kunnen brengen.


Jezus noemt hen gelukkig, niet om wat ze hier hebben, maar om wat hen te wachten staat. Hij spiegelt ze met de mensen die nu al rijk en verzadigd zijn, de gearriveerde, zelfgenoegzame mensen. Zij denken hun schaapjes op het droge te hebben. Bij hen is het andersom: juist hun zelfgenoegzaamheid wordt hun ondergang.


Het is een geruststellende gedachte dat Jezus hier zegt dat er recht gedaan zal worden. En om maar gelijk een misverstand recht te zetten: daarvoor hoeven we niet arm en hongerig te worden. Niet het feit dat iemand arm is geeft hem automatisch toegang tot Gods Koninkrijk. Vervolging om Christus' wil is niet vereist - hooguit een gevolg. En andersom: als iemand het goed heeft en kan lachen wil dat niet zeggen dat hij of zij niet bij God kan horen. Kijk maar naar Paulus, die als hoogopgeleide, gegoede burger toch volledig achter Jezus aanging.


Waar gaat het dan wel om? Om het diepe besef dat wij het ook nog niet begrepen hebben. Dat de wereld nog niet is zoals ze behoort te zijn. Dat ook wij, elke dag, een Redder nodig hebben.


Om over na te denken:


Hoe (on)tevreden ben jij met jouw leven en de wereld om je heen? Wat doet dat met je?


PS: Wil je reageren over OpreisdoorLukas, dan kan dat via www.miradeboer.nl.


  

Over dit leesplan

#OpreisdoorLukas - Lukas 6 (2): de weg van het Koninkrijk

Jezus spreekt zijn leerlingen en de menigte toe. Het is een van de meest bekende toespraken uit de geschiedenis: de bergrede. Het is geen filosofisch verhaal dat over de hoofden van de mensen heengaat. Het is een heel co...

We willen graag Mira de Boer bedanken Schrijven en Spreken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: https://www.miradeboer.nl/youversion-leesplannen/

Over deze uitgever