God leren kennen zoals Hij is

Overdenking

God is meegaand!

God: 'Moet Ik met je meegaan?'

Mozes: 'Zonder U denk ik er niet over om te vertrekken... Laten we als volk Israël bekend staan en anders zijn om het indrukwekkende feit dat U met ons bent.'

God: 'Dit zal Ik doen, want u hebt genade gevonden in Mijn ogen en Ik ken u bij uw naam.'

Mozes: 'Toon mij wie U bent!'

God: 'Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen. Maar Mij kun je niet zien. Ik zal aan je voorbij komen, en als ik voorbij kom, hou Ik mijn hand voor je ogen, als Ik voorbij gegaan ben dan zul je Mijn "schaduw" kunnen zien.' 

God wil met mensen in verbinding zijn. Hij, de Eeuwige, laat Zich aanspreken en ontmoeten. Vergaand vind je niet? Hij is niet alleen tot Mozes gekomen, maar ook in Jezus onder ons komen wonen en hebben wij Zijn heerlijkheid aanschouwt. Immanuel: God met ons. Wat een wonder dat Hij zo meegaand is, ook met ons.

Bekijk de preek over dit thema! 

Vraag voor vandaag:
- Verlang jij ernaar dat God iets van Zichzelf aan je laat zien? 
- Sta jij bekend om het indrukwekkende feit dat God met/in je is? 

Luisterlied:
'Vul dit huis met Uw glorie', van InSalvation