Als helpen kwetst: de Bijbel en de armen Voorbeeld

Helping Without Hurting: The Bible and the Poor

Dag 1 van 10

In woord en daad

Vrienden, wij moeten ophouden te zéggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. (1 Johannes 3:18, HTB)

Statistiek. Liefde is tastbaar. Het is te zien en te voelen. Armoede is ook tastbaar. Het is over de hele wereld te zien en te voelen. In de westerse wereld wordt armoede soms beperkt tot bepaalde stedelijke of landelijke gebieden. Maar in een groot deel van de wereld is materiële armoede breder zichtbaar. Kinderen worden wees door oorlog, aids en ziekte. Gezinnen hebben geen schoon water en voedsel. Scholen missen boeken en schoolbanken. En gemeenschappen zijn in de greep van fatalisme, gevoed door uitzichtloosheid. Terwijl de gemiddelde Amerikaan leeft van meer dan $90 per dag, leven ongeveer een miljard mensen van minder dan $1 per dag en 2,6 miljard - 40% van de wereldbevolking - van minder dan $2 per dag. Wat doen we met dergelijke informatie?

Oproep. Tot degenen die overweldigd zijn door het gebod om de armen te dienen, spreekt Jezus teder, maar wel nadrukkelijk: "Vrienden, wij moeten ophouden te zéggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken." Hij zegt dat, wanneer we de armen zien en helpen, we getuigen van zijn liefde in ons. Statistieken en abstracte praatjes over 'de armen' zouden ons moeten aanzetten tot actie, op een bepaalde tijd, plaats en situatie. Zoals schrijver Frederick Buechner zegt: "Jezus is geneigd om middenin het leven te verschijnen, op de meest reële en onontkoombare manier. Niet in een gloed van buitenaards licht, niet midden in een preek, niet gevat in een soort religieuze dagdroom, maar. . . tijdens het avondeten, of wandelend langs de weg." Jezus roept ons op om ons hart te openen en ons leven te geven voor de armen, de zeer specifieke armen, degenen die langs de weg naar Kigali lopen, of een maaltijd delen in een daklozenopvang, degenen die voor onze neus staan.

Opdracht. Hoewel de omvang van de armoede immens is, ben je geroepen om deel te nemen aan Gods werk om de armen en de onderdrukten te dienen. Erken Gods voorziening in je leven en vraag Hem om te openbaren hoe Hij wil dat je je middelen (tijd, talent en geld) inzet ten behoeve van de materieel armen. Vraag Hem om je manieren te laten zien waarop je actie kunt ondernemen in je eigen omgeving en om je wijsheid te geven terwijl je dat doet. De armen zien is het begin van een reactie. Kijk en bid.

Vader, dank U voor uw overvloedige voorziening in al onze behoeften. Help ons te weten hoe we, vanuit onze overvloed, verstandig kunnen reageren op de armen die onder ons zijn. Vul ons hart met mededogen, zodat we degenen die U liefhebt mogen liefhebben en getuigen van uw werk in ons hart en in de wereld. Laten we liefhebben in woord en daad.

Dag 2

Over dit leesplan

Helping Without Hurting: The Bible and the Poor

De Bijbel gebiedt ons om voor de armen en onderdrukten te zorgen. Kom en onderzoek de diepte van Gods zorg voor hen en hoe je de oproep zelf zou kunnen beantwoorden. Elke leesplandag bevat een waargebeurd verhaal of anek...

More

We willen The Chalmers Center bedanken voor het beschikbaar stellen van dit leesplan. Ga voor meer informatie naar: www.chalmers.org

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid