Je weg vinden in je financiën

Overdenking
Jezus volgen is radicaalDoor de Bijbel vroeg Jezus de mensen om Hem te volgen met de eenvoudige zin: "Kom, volg mij." Dit was een radicale uitnodiging. Jezus volgen betekende dat je alles wat je bezat moest opgeven en achterlaten om het onbekende te omarmen.In Mattheüs 9 ontmoet Jezus een belastinginner genaamd Mattheüs. Als belastinginner had het leven van Mattheüs alles te maken met geld. Maar toen Jezus Mattheüs riep, verkocht hij alles wat hij had en volgde hij Jezus. Als gevolg van zijn geloof werd Mattheüs een van de beste vrienden van Jezus. Mattheüs wandelde dagelijks met Jezus, zag wonderen gebeuren en levens veranderen.In Mattheüs 19 komt een rijk man bij Jezus op zoek naar het eeuwige leven. Jezus antwoordde: "Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis en verkoop alles wat u hebt. Geef uw geld aan de armen en u zult rijk zijn in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen." Jezus gaf de rijke man dezelfde uitnodiging als Mattheüs, maar de rijke man ging bedroefd weg, omdat hij niet bereid was zijn leven in te ruilen voor het leven dat God voor hem in gedachten had.Jezus geeft ons dezelfde radicale uitnodiging die Hij aan Zijn discipelen gaf. Hij roept ons op om elk aspect van ons leven, inclusief onze financiën, aan God te onderwerpen. Vertrouw je hem genoeg om te volgen?Om over na te denken:

1. Heb je ooit besloten om Jezus te volgen?

2. Welk deel van je financiën roept God je op om aan Hem over te geven?

3. Hoe kun je vandaag Gods plan voor je leven volgen?Bid:

Lieve Jezus, geef me de moed om U te volgen waarheen U ook leidt.