Efeziërs 5:14

Efeziërs 5:14 NBG51

Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel