Romeinen 8:37

Romeinen 8:37 NBG51

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Romeinen 8:37

Delen