Romeinen 8:33

Romeinen 8:33 NBG51

Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen