Romeinen 8:33-34

Romeinen 8:33-34 NBG51

Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen