Romeinen 5:5

Romeinen 5:5 NBG51

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Romeinen 5:5

Delen