Jakobus 4:8

Jakobus 4:8 NBG51

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Jakobus 4:8

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Jakobus 4:8