1 Johannes 1:7

1 Johannes 1:7 NBG51

maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

1 Johannes 1:7

Deel