Romeinen 8:23

Romeinen 8:23 HSV

En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen