Romeinen 8:2

Romeinen 8:2 HSV

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen