Openbaring 18:4

Openbaring 18:4 HSV

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Deel