Openbaring 18
HSV

Openbaring 18

18
Val van Babylon
1Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.
2En hij riep uit met krachtige stem: #Jes. 21:9; Jer. 51:8; Openb. 14:8Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, #Jes. 13:21; 34:14; Jer. 50:39een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende #Jes. 34:11vogels.
3Want van #Openb. 14:8de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, #Openb. 17:2en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.
4En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: #Gen. 19:12; Jes. 48:20; 52:11; Jer. 51:6,45; 2 Kor. 6:17Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.
5Want haar zonden hebben #Openb. 16:19zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.
6Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel#18:6 vergeld haar dubbel - Letterlijk: verdubbel haar dubbel. naar haar werken. Schenk in de drinkbeker #Openb. 14:10waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.
7Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: #Jes. 47:8Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.
8 # 2 Thess. 2:8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en #Openb. 17:16met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.
9 # Vers 3; Openb. 17:2 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij #Vers 18de rook van haar verbranding zullen zien.
10Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: #Jes. 21:9; Jer. 51:1; Openb. 14:8Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.
11En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:
12koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer,
13en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen #Ezech. 27:13en zielen van mensen.
14En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde,#18:14 En de rijpe vrucht … verlangde - Letterlijk: En de rijpe vrucht van de begeerte van uw ziel. is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.
15De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,
16en zeggen: Wee, wee de grote stad, die #Openb. 17:4bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.
17En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan,
18en zij riepen toen zij #Vers 9; Jes. 34:10de rook van haar verbranding zagen: #Openb. 13:4Welke stad was aan deze grote stad gelijk?
19En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.
20Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis #Openb. 19:2aan haar voltrokken.
21En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: #Jer. 51:64Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.
22 # Jer. 25:10; Ezech. 26:13 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en #Jer. 25:10het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden.
23En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen #Jer. 7:34; 16:9; 25:10en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.
24En #Openb. 17:6het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.