Openbaring 14

14
Het Lam op de berg Sion met de honderdvierenveertigduizend
1En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem #Openb. 7:4honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.
2En ik hoorde een geluid uit de hemel, als #Openb. 1:15een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid #Openb. 5:8van citerspelers die op hun citers spelen.
3En zij zongen als #Openb. 5:9een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren.
4Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, #2 Kor. 11:2want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.
5 # Zef. 3:13 En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn #Efez. 5:27smetteloos voor de troon van God.
Drie engelen kondigen het oordeel aan
6En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
7En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem #Gen. 1:1; Ps. 33:6; 124:8; 146:6; Hand. 14:15; 17:24Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
8En een andere engel volgde, die zei: #Jes. 21:9; Jer. 51:8; Openb. 18:2Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, #Openb. 16:19; 17:5; 18:10,21de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.
9En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is #Openb. 18:6ingeschonken #Openb. 16:19in de drinkbeker van Zijn toorn, en #Openb. 20:10gepijnigd worden #Openb. 19:20in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
11 # Openb. 19:3 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 # Openb. 13:10 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
13En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.
De graanoogst en de wijnoogst
14En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand #Ezech. 1:26; Dan. 7:13; Openb. 1:13als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.
15En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: #Joël 3:13; Matt. 13:39Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.
16En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
17En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel.
18En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp.
19En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van #Openb. 19:15de toorn van God.
20En #Jes. 63:3de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën#14:20 stadiën - Eén stadie bedraagt ongeveer 185 meter. ver.

Nu geselecteerd:

Openbaring 14: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid