Openbaring 13

13
Het beest dat uit de zee opkomt
1En ik zag uit de zee #Dan. 7:20; Openb. 17:3een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.
2En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.
3En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond,#13:3 dodelijk gewond - Letterlijk: geslacht. maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.
4En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest #Openb. 18:18gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
5En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit #Openb. 11:2tweeënveertig maanden lang te doen.
6En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
7En #Dan. 7:21; Openb. 11:7het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
8En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans #Ex. 32:33; Filipp. 4:3; Openb. 3:5; 20:12; 21:27van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, #Openb. 17:8van de grondlegging van de wereld af.
9Indien iemand oren heeft, laat hij horen.
10Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. #Gen. 9:6; Matt. 26:52Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. #Openb. 14:12Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.
Het beest dat uit de aarde opkomt
11En ik zag een ander beest opkomen, #Openb. 11:7uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
12En het oefent al de macht van het eerste beest #Openb. 19:20voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de #Vers 3dodelijke wond genezen was.
13En het doet #2 Thess. 2:9; Openb. 16:14grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
14En #Deut. 13:1; Matt. 24:24; Openb. 16:14; 19:20het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
15En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die #Openb. 19:20het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven #Openb. 19:20een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of #Openb. 14:11de naam van het beest of het getal van zijn naam.
18Hier is #Openb. 17:9de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Nu geselecteerd:

Openbaring 13: HSV

Markering

Deel

Kopiëren

None

Wil je jouw markerkingen op al je apparaten opslaan? Meld je aan of log in

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid