Marilah Baca Alkitab Bersama-sama (Ogos)

Marilah Baca Alkitab Bersama-sama (Ogos)

31 Hari

Bahagian 8 daripada siri 12 bahagian, pelan ini membawa komuniti sepanjang Alkitab bersama-sama dalam 365 hari. Jemputlah orang lain untuk menyertai anda setiap kali anda memulakan bahagian yang baru setiap bulan. Siri ini berfungsi dengan baik bersama Alkitab audio—dengarlah dalam kurang daripada 20 minit setiap hari! Setiap bahagian termasuk fasal Perjanjian Lama dan Baru, dengan Mazmur yang dimasukkan dari masa ke masa. Bahagian 8 merangkumi kitab 1 dan 2 Tawarikh, 1 dan 2 Tesalonika, dan Ezra.

Penerbit

Kami ingin mengucapkan terima kasih kapad Life.Church kerana membekalkan pelan ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.life.church

Tentang Penerbit

Lebih daripada 100000 pelengkapan