Marilah Baca Alkitab Bersama-sama (Disember)

Marilah Baca Alkitab Bersama-sama (Disember)

31 Hari

Bahagian 12 daripada siri 12 bahagian, pelan ini membawa komuniti sepanjang Alkitab bersama-sama dalam 365 hari. Jemputlah orang lain untuk menyertai anda setiap kali anda memulakan bahagian yang baru setiap bulan. Siri ini berfungsi dengan baik bersama Alkitab audio—dengarlah dalam kurang daripada 20 minit setiap hari! Setiap bahagian termasuk fasal Perjanjian Lama dan Baru, dengan Mazmur yang dimasukkan dari masa ke masa. Bahagian 12 merangkumi kitab Yesaya, Mikha, 1 dan 2 Petrus, 1, 2 dan 3 Yohanes, dan Yudas.

Penerbit

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada LifeChurch.tv kerana membekalkan pelan ini. Untuk maklumat lanjut, layari: www.lifechurch.tv

Tentang Penerbit

Lebih 75000 pelengkapan