Pandangan Alkitabiah Tentang Perubahan Sosial

Pandangan Alkitabiah Tentang Perubahan Sosial

5 Hari

Banyak kumpulan Kristian prihatin dalam memenuhi sama ada keperluan rohani atau keperluan fizikal. Apakah yang harus menjadi keutamaan kita sebagai orang Kristian? Apakah yang boleh kita pelajari daripada Alkitab mengenai perkara ini?

Penerbit

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tearfund kerana membekalkan pelan ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://www.tearfund.org/yv

Tentang Penerbit

Lebih 50000 pelengkapan