Gelisah

Gelisah

3 hari

"Hati kami yang gelisah hanya mendapat ketenangan dalam-Mu." Belum pernah orang yang begitu banyak mengalami kegelisahan yang digambarkan oleh Augustine dalam ayat terkenal ini. Namun, apakah penyelesaian kekurangan ketenangan sebenar kita? Pelan tiga hari ini akan menunjukkan bahawa sebahagian daripada penyelesaiannya terletak dalam melihat amalan kuno hari Sabat melalui kanta yang berbeza—melalui kanta "Mu"—Yesus—sumber utama ketenangan kita.

Penerbit

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jordan Raynor kerana membekalkan pelan ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://www.jordanraynor.com/restless/

Tentang Penerbit

Lebih 100000 pelengkapan