Meluangkan Masa untuk Berehat

Meluangkan Masa untuk Berehat

5 hari

Gila kerja dan kesibukan tidak henti-henti kerap dipuji dalam dunia kita, dan berehat agak mencabar. Demi menjalankan peranan dan rancangan kita secara berkesan, kita mesti belajar berehat jika tidak kita tidak ada apa pun yang tinggal untuk disumbangkan kepada orang yang dikasihi dan kepada matlamat yang ditetapkan. Marilah menghabiskan masa lima hari seterusnya untuk belajar tentang rehat dan bagaimana kita boleh memasukkan apa yang dipelajari dalam kehidupan kita.

Penerbit

Pelan Alkitab asli ini dicipta dan disediakan oleh YouVersion.

Tentang Penerbit

Lebih 250000 pelengkapan


App Download
App Alkitab
7.9M Ratings