YouVersion

Apl Bible adalah percuma, tanpa iklan dan tanpa pembelian dalam apl. Dapatkan apl

Menggunakan Masa Anda untuk Allah

Menggunakan Masa Anda untuk Allah

Renungan 4 hari daripada R.C. Sproul tentang menggunakan masa anda untuk Allah. Setiap renungan memanggil anda untuk hidup dalam hadirat Allah, di bawah kekuasaan Allah, kepada kemuliaan Allah.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ligonier Ministries kerana membekalkan pelan ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari Ligonier.org/freeresource
Tentang Penerbit