Hidup Dalam Roh: Renungan Bersama John Piper

Hidup Dalam Roh: Renungan Bersama John Piper

7 Hari

7 Bacaan Renungan daripada John Piper mengenai Roh Kudus

Penerbit

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada John Piper dan Desiring God kerana membekalkan pelan ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari: http://www.desiringgod.org/

Tentang Penerbit

Lebih 250000 pelengkapan