MAZMUR 110
BM
110
TUHAN dan Raja Pilihan-Nya
1 # Mat 22.44; Mrk 12.36; Luk 20.42-43; Kis 2.34-35; 1 Kor 15.25; Ef 1.20-22; Kol 3.1; Ibr 1.13, 8.1, 10.12-13 Mazmur Daud.
TUHAN berfirman kepada tuanku raja,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku,
sehingga Aku menaklukkan musuhmu kepadamu.”
2Dari Sion, TUHAN akan meluaskan kuasa kerajaanmu.
Dia berfirman, “Berkuasalah atas musuh-musuhmu.”
3Pada hari tuanku memerangi musuh,
rakyat akan menolong dengan sukarela.
Seperti embun pada waktu pagi,
para pemuda akan datang kepadamu di bukit-bukit yang suci.
4 # Ibr 5.6, 6.20, 7.17, 21 TUHAN telah berjanji
dan tidak akan memungkiri janji-Nya,
“Engkau akan menjadi imam selama-lamanya,
menurut keimaman Melkisedek.”#menurut keimaman Melkisedek; atau seperti Melkisedek; atau dalam jurai orang yang mengganti Melkisedek.
5Tuhan ada di sebelah kanan tuanku untuk menolong tuanku;
apabila Dia murka, raja-raja dikalahkan-Nya.
6Dia akan menghukum bangsa-bangsa,
sehingga medan pertempuran penuh dengan mayat;
Dia akan mengalahkan raja-raja di seluruh muka bumi.
7Raja akan minum dari anak sungai di tepi jalan.
Setelah dikuatkan, raja akan menang.

Hakcipta © 1996, The Bible Society of Malaysia

Copyright © 1996, The Bible Society of Malaysia

Ketahui Lebih Lanjut tentang Alkitab Berita Baik